“CUSE ADMISSION“ เรียน ป.โท ควบสองใบ จาก จุฬา & วอริค เปิดรับสมัครวันนี้ – 31 กรกฎาคม 2567

Chula Systems Engineering (CUSE) เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตรสองปริญญา Master of Engineering & Master of Science ตั้งแต่วันนี้ถีง 31 กรกฎาคม 2567 ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ทันที (พิจารณาใบสมัครและหลักฐานการสมัครเสร็จสิ้น สามารถเข้าศึกษาได้โดยไม่มีการสอบ)

* หลักสูตรนี้ยังเปิดโอกาสให้นิสิตวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปี 4 ที่ต้องการเรียนต่อปริญญาโทแล้วจบภายใน 5 ปี (5 ปี ตรี-โท The New Five-Year Integrated Programme) สมัครได้ทันที

โดยเปิดเรียนตามตารางเรียนปี 2567 (วันที่เปิดเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) นิสิตสามารถติดตามตารางเรียนที่นี่ CUSE Module

ดูรายละเอียดการสมัคร Admission requirementsAPPLY NOW !

*** หลักสูตร Master of Engineering & Master of Science ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญา 2 ใบ จาก 2 สถาบันชื่อดัง คือ

M.Eng. in Engineer Management จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ

M.Sc. Engineering Business Management (M.Sc. EBM) หรือ

M.Sc. Supply Chain and Logistics Management (M.Sc. SCLM) จาก the University of Warwick

**หลักสูตรนี้เปิดกว้างสำหรับผู้สนใจจากทุกสาขาอาชีพ ทั้งที่สำเร็จปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์กายภาพ ที่ต้องการองค์ความรู้ด้านการจัดการวิศวกรรมศาสตร์ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานและประยุกต์ใช้ในธุรกิจทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ

(ทั้ง 2 สาขา เรียน 12 โมดูลเหมือนกันหมด แตกต่างกันที่เลือกทำวิทยานิพนธ์ในสาขาใดสาขาหนึ่งเท่านั้น)

ข้อมูลสำคัญ

 • แหล่งข้อมูลทั้งหมดของหลักสูตร CUSE ได้แก่ https://cuse2.eng.chula.ac.th/
 • ค่าเรียน CUSE&WMG ทั้งหลักสูตร 660,000 บาท แบ่งจ่ายเป็น 12 โมดูล โมดูลละ 50,000 บาท และค่าวิทยานิพนธ์ 60,000 บาท (ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษารวมวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ 18 เดือน – 3 ปี)
 • ทั้งหลักสูตร มี 12 โมดูล เรียนเป็นโมดูล (ประมาณ 1 โมดูลต่อ 2 เดือน) 5 วัน/โมดูล : เสาร์ อาทิตย์ และศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ของสัปดาห์ต่อมา (เวลาเข้าเรียน 8.30-17.45 น. นิสิตสามารถขาดเรียนได้เพียง 1 ครั้ง ถ้ามีเหตุจำเป็นจริงๆ เป็นเวลาครึ่งวัน ต่อ 1 โมดูล แต่ไม่ควรจะขาดเรียน เพราะอาจจะมีผลต่อคะแนนการทำงานในห้องเรียน หรืออาจจะต้องส่งรายงานการศึกษาเพิ่มเติมอิสระด้วยตนเองเป็นพิเศษ) สอนโดยอาจารย์จาก WMG ศูนย์ต้นฉบับประเทศอังกฤษ https://cuse2.eng.chula.ac.th/student-info/
 • ผู้สนใจเรียนสามารถสมัครเรียนได้ตลอดทั้งปี โดยมีเวลาแรกเข้าเรียน 2 ช่วงเวลาในเดือน เม.ย., ก.ย ของปีการศึกษา โทรสอบถามรายละเอียดและติดต่อเข้าเยี่ยมชมสถานที่ได้ทุกเมื่อในวันเวลาราชการ ได้ที่ คุณเบิ้ล บัลลังก์ Mr.Banlang 02-218-6804, 02-2186803, 064-983-4495 วันจันทร์-ศุกร์ 9.00-16.00 น. Email: cuse.chula@gmail.com
 • หลักเกณฑ์การสมัครเรียนโดยไม่มีการสอบ https://cuse2.eng.chula.ac.th/cuse-wmg-admission/
 • เกรดเฉลี่ยปริญญาตรี 2.8 ขึ้นไป หากไม่ถึงเกณฑ์ก็สามารถสมัครได้ โดยใช้ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี แทน
 • เกณฑ์ภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 โดยเฉลี่ย แต่ทุกตัวไม่ต่ำกว่า 6

*ในกรณีผลสอบยังไม่ถึงเกณฑ์ ก็สามารถสมัครได้ ทาง WMG จะพิจารณารับเข้าเรียนแบบ Post Graduate Diploma หลังจากนั้นถ้าคะแนนของการบ้านในแต่ละโมดูลเกินกว่า 55% ใน 4 โมดูลแรกที่เรียน WMGจะปรับสถานะเป็น M.Sc. ให้

 • นิสิตสามารถเรียนที่ศูนย์อื่นๆในประเทศเครือข่าย 8 ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ ฮ่องกง จีน มาเลเซีย สิงคโปร์ ตุรกี และไซปรัส ได้ 2 วิชา โดยมีค่าลงทะเบียนเรียนเท่ากับศูนย์จุฬาฯ โมดูลละ 50,000 บาท

หลักฐานประกอบการสมัครได้แก่

 1. ใบสมัคร ดาวโหลดที่นี่ https://cuse2.eng.chula.ac.th/application/
 2. ทรานสคริปต์ : ผู้สมัครสามารถสอบถามคุณเบิ้ล บัลลังก์ Mr.Banlang (Email: cuse.chula@gmail.com) ล่วงหน้าก่อนการสมัคร หลังจากส่งใบสมัครแล้ว ทางศูนย์ CUSE จะพิจารณาว่าสาขาที่จบป.ตรี มา จะได้รับปริญญาทั้ง M.Eng. (รับผู้จบ ป.ตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ขึ้นกับว่าได้เรียนคณิตศาสตร์มามากน้อยขนาดไหน) และ M.Sc. (รับได้ทุกสาขาวิชาที่เรียนจบมา)
 3. ใบปริญญา
 4. ผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
 5. หนังสือ recommend 2 ฉบับ (กรณีทำงานกับครอบครัว ให้ครอบครัวเป็นผู้รับรองได้)
 6. หนังสือแสดงประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)
 7. เอกสารแสดงเหตุผลในการสมัครเรียนหลักสูตร
 8. หลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร 600 บาท

Bank Account Information

Regional Centre for Manufacturing Systems Engineering

(ศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต)

Siam Commercial Bank (SCB)

0452485563 (SWIFT Code: SICOTHBK)​

วิธีการส่งใบสมัคร

1.เมื่อเตรียมเอกสารพร้อมแล้วขอให้ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครทั้งหมด (ไฟล์ PDF) มาที่ cuse.chula@gmail.com เพื่อให้คุณเบิ้ล บัลลังก์ Mr.Banlang ตรวจสอบเบื้องต้น เมื่อได้รับการติดต่อกลับจากคุณคุณเบิ้ล บัลลังก์ Mr.Banlang จึงส่งเอกสารจริงตามมา (เอกสารตัวจริงเจ้าหน้าที่จะจัดส่งให้กับจุฬาฯ และ WMG)

 1. นำเอกสารทั้งหมดใส่ซอง ส่งไปรษณีย์ หรือมาส่งด้วยตัวเองที่

The Regional Centre for Manufacturing Systems Engineering,

Chula Systems Engineering (CUSE)

3rd Floor, Building 4, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University,
254 Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan,
Bangkok 10330, Thailand.

ผู้สมัครโปรดติดต่อ คุณเบิ้ล บัลลังก์ Mr.Banlang (Academic Coordinator) โดยตรง ที่ 02-218-6804, 064-983-4495, 02-2186803

Official Email: cuse.chula@gmail.com เพื่อให้การสมัครดำเนินไปอย่างถูกต้องรวดเร็วและแม่นยำที่สุด

CUSE ADMISSION -Apply Now
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp